Zmiana terminu zakończenia trymestru!

`Ze względu na dużą nieobecność nauczycieli i uczniów spowodowaną sezonem grypowym oraz czwartą falą COVID-19, dyrekcja postanowiła zmienić datę zakończenia trymestru na dzień 7 stycznia 2022r. Ostateczny termin wystawienia ocen będzie obowiązywał do 5 stycznia 2022r.