Brudnopis twórczy Szkoły z Charakterem

Kiedy na przełomie roku 2002/2003 realizowane były prace związane z przygotowaniami do powstania Szkoły z Charakterem, jedną z form promocji był artykuł informacyjny zapowiadający powstanie szkoły i opisujący jej charakter, który pojawił się w dawnym brudnopisie twórczym klasy autorskiej, czyli “Legendzie”. “Legenda” ukazywała się w latach 2000- 2002 jako nieregularny brudnopis twórczy klasy autorskiej i zawierała wiele artykułów związanych z pojęciami kultury, sztuki, religii, społeczeństwa otwartego, fotografii i nauki.

Pod koniec wakacji 2003 roku został opublikowany numer przejściowy – zawierający min. prace artystyczne i artykuły absolwentów klasy autorskiej, a jednocześnie informujący o powstaniu szkoły. Od jesieni 2003, kiedy odbyła się m.in. pierwsza szkolna wyprawa naukowa do Paryża – brudnopis twórczy “Legenda” zaczął się nieregularnie pojawiać jako pismo informujące o życiu naukowym i szkolnym społeczności Szkoły z Charakterem. Przez pewien czas stanowił jedno z zasadniczych źródeł informacji o szkole, z czasem uzupełnianym przez media elektroniczne. W ostatnich latach “Legenda” stała się przede wszystkim biuletynem informującym o szkole. Ostatnie dwa numery z czerwca 2021 roku zawierają informacje o historii rozwoju i modernizacji szkoły (Pobierz tutaj) oraz o przebiegu roku szkolnego 2020/2021 (Pobierz tutaj), gdzie została zawarta m.in. lista wszystkich naszych wirtualnych gości Śniadań z Mistrzem. Od roku szkolnego 2021/2022 zamierzamy powrócić do dawnej formuły szkolnego brudnopisu twórczego, w którym pojawiać się będą teksty uczniów i przyjaciół Szkoły z Charakterem. Mamy ambicję, aby poszczególne numery ukazywały się co miesiąc lub co dwa miesiące. Pozostanie również zachowana czarno-biała forma graficzna.

Najbliższy numer “Legendy” w tej formie pragniemy przygotować i opublikować w Tygodniu Edith Stein, który w naszej szkole przypada pomiędzy 11 a 15 października 2021 roku.

Zapraszamy do jesiennej lektury “Legendy”.