“Trudno Panu pojąć  zagadnienie  przemijalności przeżycia. Rozumuję tak: Każdorazowa aktualność – faza “teraz”- jest tylko momentem; jako taki ma możliwość istnienia, lecz istnieje tylko w połączeniu z przeżyciem, które jako całość musi mieć koniecznie swój okres trwania. To z czego ta aktualność się wywodzi – jeśli już nie należy do teraz – mija; jednakże jak dalece należy do jedności przeżycia i umożliwia każdorazowo aktualne teraz, nadal przecoeż żyje i nie wygasa”
– Fragment listu Edith Stein do Fritza Kaufmanna z września 1919 roku.

Radio z Charakterem

Radio z Charakterem powstało 1 kwietnia 2020 roku. Miało być tylko żartem primaaprilisowym, a tymczasem działa i trwa od kilkunastu miesięcy.

Radio nagrywane jest codziennie oprócz świąt i weekendów. Jego celem jest przypominanie uczniom naszej szkoły (i nie tylko) spotkań w ramach wirtualnych „Śniadań z Mistrzem”. Audycje radiowe mają już swoje stałe programy, do których należą m.in. felietony Łukasza Zwolińskiego, bajki filozoficzne i opowieści medytacyjne Anthony’ego de Mello, czytane i omawiane przez Łukasza Zwolińskiego, felietony z zakresu fizyki i nauk ścisłych przygotowywane przez dr Bronisława Psiuka, piosenki angielskie wraz z omówieniem przygotowywane przez Annę Piksę, lekcje języka niemieckiego prezentowane przez Jerzego Margasińskiego, bajki hiszpańskie tłumaczone i czytane przez Bartosza Otorowskiego, a także przegląd wydarzeń krajowych i światowych, ciekawostki z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych przygotowywane i prezentowane przez uczniów naszej szkoły. Do stałych audycji należą również cotygodniowe „Paryskie pasaże”, czyli opowieści literackie i okołoliterackie przygotowywane przez profesora Krzysztofa Rutkowskiego – oprowadzającego po stolicy Francji (i nie tylko), widzianej okiem historyka literatury, a także cotygodniowe „Paryskie pasaże”, czyli opowieści literackie i okołoliterackie przygotowywane przez profesora Krzysztofa Rutkowskiego – oprowadzającego po stolicy Francji (i nie tylko), widzianej okiem historyka literatury, a także cotygodniowa audycja pt. „Piątki na piątki”, będąca żywą historią muzyki rozrywkowej, przygotowywana przez profesora Jerzego Rutkowskiego. Trzonem każdej audycji jest rozmowa z gościem specjalnym, będącym osobą nietuzinkową. W radiu przygotowujemy i prezentujemy także audycje specjalne, okolicznościowe, czy to świąteczne, czy związane z wydarzeniami specjalnymi. Specjalne audycje poświęcone były m.in. śp. Panu Adamowi Zagajewskiemu czy Panu Profesorowi Mieczysławowi Chorążemu. Dotychczas ukazało się ponad 200 audycji Radia z Charakterem. Radio jest słuchane przede wszystkim w Polsce (86%), pozostałe kilkanaście procent stanowią odsłuchania w: Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Indiach, Australii, Irlandii, Brazylii, Francji, Danii i innych krajach. Ciekawostkę stanowi fakt, że 3,7% słuchaczy mieszka w Waszyngtonie. Od końca sierpnia radio zmieni swoją formułę.