Fundacja

„Szkoła z Charakterem” im. Edith Stein

Adres: Bałtycka 8, 44-100 Gliwice

Telefon: (32) 335 30 64

Sekretariat: poczta@szkolazcharakterem.gliwice.pl

Czesne/płatności: j.rymer@poczta.onet.pl

Dziennik elektroniczny/Microsoft Teams: administrator@szkolazcharakterem.pl

Numer konta: 85 1020 2401 0000 0602 0173 9887 PKO BP, V oddział Gliwice.


SOCIAL MEDIA

FACEBOOK SZKOŁA Z CHARAKTEREM: www.facebook.com/SzkolazCharakterem

FACEBOOK SUPLEMENT KULTURY: www.facebook.com/SuplementKultury

INSTAGRAM: www.instagram.com/szkolazcharakteremgliwice/