“W zasadzie możemy uczynić niewiele więcej, niż oddać się w ręce Boga i prosić Go, żeby zechciał działać, Oczywiście musimy uczynić to, czego On od nas wymaga.” – Fragment listu Edyty Stein do Elly Dursy.

Nabór do szkoły podstawowej

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 9 KWIETNIA 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 15 do 19 kwietnia wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 19 lub 22 kwietnia podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w piątek w godz. 9:00-15:00, w poniedziałek 7:30-15:30):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

3) w terminie do 31 sierpnia dostarczyć 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności  (pkt 1 i 2) do 22 kwietnia do godz. 15:30  skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

1. Nataniel B.

2. Wanda C.

3. Gertruda D.

4. Patrycja G.

5. Iga H.

6. Liliana K.

7. Nina M.

8. Magdalena M.

9. Lila N.

10. Julia S.

11. Walter S.

12. Jakub U.

13. Maciej W.

14. Artur W.

15. Adam Ż.

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 21 MARCA 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 3 do 8  kwietnia wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 8 lub 9 kwietnia podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

3) w terminie do 31 sierpnia dostarczyć 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności  (pkt 1 i 2) do 9 kwietnia do godz. 15:30  skutkuje skreśleniem z listy kandydatów, ponieważ 9 kwietnia odbywa się spotkanie z kolejnymi kandydatami.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

1. Nina B.

2. Przemysław B.

3. Franciszek C.

4. Dagna C.

5. Tymon G.

6. Helena G.

7. Tomasz J.

8. Antonina K.

9. Hanna K.

10. Marianna M.

11. Kajetan M.

12. Franciszek M.

13. Eryk N.

14. Aleksander S.

15. Leon S.

16. Maja S.

17. Antonina.S

18. Jan S.

19. Maria W.

20. Łucja Ż.

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 6 MAJA 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 13-17 maja wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 27-29 maja podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

3) w terminie do 31 sierpnia dostarczyć 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności  (pkt 1 i 2) do 29 maja skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

1.      Wiktoria B.

2.      Lucjan D.

3.      Maja H.

4.      Konstanty K.

5.      Filip M.


Przed udziałem w spotkaniu związanym z rekrutacją do szkoły podstawowej konieczne jest zapisanie się w sekretariacie Szkoły z Charakterem.

Witamy chętnych do rozpoczęcia lub kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej – Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach. Nasza szkoła już od pierwszej klasy stara się realizować rozszerzony zakres godzin edukacyjnych (zob. szczegóły na planach lekcji) oraz organizować ciekawe projekty związane z zajęciami świetlicowymi (zob. szczegóły plan świetlicy) i edukacyjnymi (zob. roczny plan pracy szkoły).

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.  W poszczególnych latach otwierana jest różna liczba klas (1 do 3). Uzupełniające nabory do klas przeprowadzane są przeważnie pod koniec poszczególnych trymestrów i są realizowane tylko, jeśli w danej klasie jest wolne miejsce. Zwiększona liczba zajęć przedmiotowych w naszej szkole dotyczy przede wszystkim przedmiotów związanych z egzaminem ósmoklasisty, czyli języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. W celu zachowania równowagi pomiędzy sferą naukową, a dbałością o zdrowie, w ramach zajęć z wychowania fizycznego organizowane są różnorakie zajęcia sportowe i wyjazdy rekreacyjne.

Jeśli są Państwo zainteresowani nauką, prosimy o pobranie kwestionariusza osobowego i przesłanie go na adres mailowy szkoły ([email protected]). Dodatkowa informacja udzielana jest poprzez rozmowę telefoniczną z sekretariatem szkoły (tel: +48 32 335 30 64) w godzinach pracy sekretariatu przeznaczonych do omawiania tego zakresu spraw, tj. w każdy wtorek od 10.00 do 13.00. z racji na organizację pracy sekretariatu prosimy o przestrzeganie powyższej prośby.