Informujemy, że trwa nabór do klasy 1 szkoły podstawowej w związku utworzeniem dodatkowych miejsc.

Informacje pod nr tel 32 335 30 64

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 29 marca 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

WŁADYSŁAW C.

ŁUCJA D.

MATEUSZ G.

MARIA K.

JOANNA Z.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie od 31 marca do 7 kwietnia wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł., czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku. Drugie dziecko płaci połowę czesnego). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie są zwracane.

Następnie należy w dniach 12 do 14 kwietnia podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 –  w piątek od godz. 9:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 9 marca 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

Miłosz B.

Iga C.

Lilianna F.

Nina G.

Jakub K.

Filip M.

Antoni M.

Szymon S.

Jagoda S.

Remigiusz T.

Stanisław W.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie od 17 do 24 marca wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł., czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku. Drugie dziecko płaci połowę czesnego). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie są zwracane.

Następnie należy w dniach 22 do 24 marca podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 –  w piątek od godz. 9:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2 marca 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

Marek B.

Emilia B.

Oliwier B.

Sławomir B.

Piotr C.

Jakub G.

Liliana H.

Tomasz J.

Zofia K.

Maria M.

Aniela M.

Piotr M.

Lena P.

Olga P.

Natalia S.

Alicja W.

Zuzanna W.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie od 10 do 170 marca wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł., czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku. Drugie dziecko płaci połowę czesnego). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

Następnie należy w dniach 15 do 17 marca podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty(sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 –  w piątek od godz. 9:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 LUTEGO 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

ZOFIA B.

ALICJA C.

ŁUCJA G.

HANNA L.

JULIA M.

ZOFIA M.

NINA O.

KAROLINA T.

ADAM Z.

JULIA Z.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie od 3 do 10 marca wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł., czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

Następnie należy w dniach od 8 do 10 marca podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 –  w piątek od godz. 9:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

“W zasadzie możemy uczynić niewiele więcej, niż oddać się w ręce Boga i prosić Go, żeby zechciał działać, Oczywiście musimy uczynić to, czego On od nas wymaga.” – Fragment listu Edyty Stein do Elly Dursy

Nabór do szkoły podstawowej

Witamy chętnych do rozpoczęcia lub kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej – Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach. Nasza szkoła już od pierwszej klasy stara się realizować rozszerzony zakres godzin edukacyjnych (zob. szczegóły na planach lekcji) oraz organizować ciekawe projekty związane z zajęciami świetlicowymi (zob. szczegóły plan świetlicy) i edukacyjnymi (zob. roczny plan pracy szkoły).

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.  W poszczególnych latach otwierana jest różna liczba klas (1 do 3). Uzupełniające nabory do klas przeprowadzane są przeważnie pod koniec poszczególnych trymestrów i są realizowane tylko, jeśli w danej klasie jest wolne miejsce. Zwiększona liczba zajęć przedmiotowych w naszej szkole dotyczy przede wszystkim przedmiotów związanych z egzaminem ósmoklasisty, czyli języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. W celu zachowania równowagi pomiędzy sferą naukową, a dbałością o zdrowie, w ramach zajęć z wychowania fizycznego organizowane są różnorakie zajęcia sportowe i wyjazdy rekreacyjne.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani nauką, prosimy o pobranie kwestionariusza osobowego i przesłanie go na adres mailowy szkoły ([email protected]). Dodatkowa informacja udzielana jest poprzez rozmowę telefoniczną z sekretariatem szkoły (tel: +48 32 335 30 64) w godzinach pracy sekretariatu przeznaczonych do omawiania tego zakresu spraw, tj. w każdy wtorek od 10.00 do 13.00. z racji na organizację pracy sekretariatu prosimy o przestrzeganie powyższej prośby.