Informujemy, że następujący kandydaci, którzy byli na spotkaniu 31 maja 2022, zostali zakwalifikowani do przyjęcia do pierwszej klasy naszej szkoły:

Piotr Z.

Maksymilian G.

Maciej G.

Natalia Ł.

Kornel R.

Małgorzata G.

Daniel L.

Nikola N.

Antoni W.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie od 02 do 10 czerwca wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (kwoty podane w umowie).

Następnie należy od 9 do 10 czerwca (w godz. 7:30-15:30) podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń, do pobrania na poniższej stronie:

Prosimy o zapoznanie się ze wzorem poniższej umowy, prosimy o niewypełnianie umowy na własną rękę:

-> Umowa <-

Jeżeli nie pasuje Państwu poniedziałek na podpisanie umowy – proszę o telefon w celu ustalenia indywidualnego terminu.

Powyższe dokumenty są niezbędne do potwierdzenia rezerwacji miejsca dla dziecka w naszej szkole. W przypadku rezygnacji, wpłata wpisowego i pierwszego czesnego nie podlega zwrotowi. Ostateczny termin podpisywania umowy i składania dokumentów to 30 maja 2022 (do godz. 15:30). W przypadku niedokonania formalności, kandydat jest skreślany z listy.

„W zasadzie możemy uczynić niewiele więcej, niż oddać się w ręce Boga i prosić Go, żeby zechciał działać, Oczywiście musimy uczynić to, czego On od nas wymaga.” – Fragment listu Edyty Stein do Elly Dursy

Nabór do szkoły podstawowej

Witamy chętnych do rozpoczęcia lub kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej – Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach. Nasza szkoła już od pierwszej klasy stara się realizować rozszerzony zakres godzin edukacyjnych (zob.szczegóły na planach lekcji) oraz organizować ciekawe projekty związane z zajęciami świetlicowymi (zob.szczegóły plan świetlicy) i edukacyjnymi (zob.roczny plan pracy szkoły).

Rozmowy i spotkania wstępne dla uczniów chętnych uczyć się w naszej szkole rozpoczynają się w grudniu, czyli w czwartym miesiącu roku szkolnego i trwają do wiosny. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.  W poszczególnych latach otwierana jest różna liczba klas (1 do 3). Uzupełniające nabory do klas przeprowadzane są przeważnie pod koniec poszczególnych trymestrów i są realizowane tylko, jeśli w danej klasie jest wolne miejsce. Zwiększona liczba zajęć przedmiotowych w naszej szkole dotyczy przede wszystkim przedmiotów związanych z egzaminem ósmoklasisty, czyli języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. W celu zachowania równowagi pomiędzy sferą naukową, a dbałością o zdrowie, w ramach zajęć z wychowania fizycznego organizowane są różnorakie zajęcia sportowe i wyjazdy rekreacyjne.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani nauką, prosimy o pobranie kwestionariusza osobowego i przesłanie go na adres mailowy szkoły (poczta@szkolazcharakterem.gliwice.pl). Dodatkowa informacja udzielana jest poprzez rozmowę telefoniczną z sekretariatem szkoły (tel: +48 32 335 30 64) w godzinach pracy sekretariatu przeznaczonych do omawiania tego zakresu spraw, tj. w każdy wtorek od 10.00 do 13.00. z racji na organizację pracy sekretariatu prosimy o przestrzeganie powyższej prośby.