UWAGA! Nabór do klas 1 rozpocznie się w marcu.

„W zasadzie możemy uczynić niewiele więcej, niż oddać się w ręce Boga i prosić Go, żeby zechciał działać, Oczywiście musimy uczynić to, czego On od nas wymaga.” – Fragment listu Edyty Stein do Elly Dursy

Nabór do szkoły podstawowej

Witamy chętnych do rozpoczęcia lub kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej – Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach. Nasza szkoła już od pierwszej klasy stara się realizować rozszerzony zakres godzin edukacyjnych (zob.szczegóły na planach lekcji) oraz organizować ciekawe projekty związane z zajęciami świetlicowymi (zob.szczegóły plan świetlicy) i edukacyjnymi (zob.roczny plan pracy szkoły).

Rozmowy i spotkania wstępne dla uczniów chętnych uczyć się w naszej szkole rozpoczynają się w grudniu, czyli w czwartym miesiącu roku szkolnego i trwają do wiosny. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.  W poszczególnych latach otwierana jest różna liczba klas (1 do 3). Uzupełniające nabory do klas przeprowadzane są przeważnie pod koniec poszczególnych trymestrów i są realizowane tylko, jeśli w danej klasie jest wolne miejsce. Zwiększona liczba zajęć przedmiotowych w naszej szkole dotyczy przede wszystkim przedmiotów związanych z egzaminem ósmoklasisty, czyli języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. W celu zachowania równowagi pomiędzy sferą naukową, a dbałością o zdrowie, w ramach zajęć z wychowania fizycznego organizowane są różnorakie zajęcia sportowe i wyjazdy rekreacyjne.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani nauką, prosimy o pobranie kwestionariusza osobowego i przesłanie go na adres mailowy szkoły (poczta@szkolazcharakterem.gliwice.pl). Dodatkowa informacja udzielana jest poprzez rozmowę telefoniczną z sekretariatem szkoły (tel: +48 32 335 30 64) w godzinach pracy sekretariatu przeznaczonych do omawiania tego zakresu spraw, tj. w każdy wtorek od 10.00 do 13.00. z racji na organizację pracy sekretariatu prosimy o przestrzeganie powyższej prośby.