Z przykrością informujemy, iż z racji na dużą ilość zgłoszeń nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 oraz 2024/2025 jest wstrzymany. W przypadku pojawienia się innych okoliczności informacja ta pojawi się na stronie. Ewentualne przesłane zgłoszenia zostaną na dzień dzisiejszy tylko skatalogowane. Dla osób, które przesłały zgłoszenia do tej pory, spotkania rekrutacyjne zaczną się w lutym 2023 r.

„W zasadzie możemy uczynić niewiele więcej, niż oddać się w ręce Boga i prosić Go, żeby zechciał działać, Oczywiście musimy uczynić to, czego On od nas wymaga.” – Fragment listu Edyty Stein do Elly Dursy

Nabór do szkoły podstawowej

Witamy chętnych do rozpoczęcia lub kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej – Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach. Nasza szkoła już od pierwszej klasy stara się realizować rozszerzony zakres godzin edukacyjnych (zob. szczegóły na planach lekcji) oraz organizować ciekawe projekty związane z zajęciami świetlicowymi (zob. szczegóły plan świetlicy) i edukacyjnymi (zob. roczny plan pracy szkoły).

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.  W poszczególnych latach otwierana jest różna liczba klas (1 do 3). Uzupełniające nabory do klas przeprowadzane są przeważnie pod koniec poszczególnych trymestrów i są realizowane tylko, jeśli w danej klasie jest wolne miejsce. Zwiększona liczba zajęć przedmiotowych w naszej szkole dotyczy przede wszystkim przedmiotów związanych z egzaminem ósmoklasisty, czyli języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. W celu zachowania równowagi pomiędzy sferą naukową, a dbałością o zdrowie, w ramach zajęć z wychowania fizycznego organizowane są różnorakie zajęcia sportowe i wyjazdy rekreacyjne.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani nauką, prosimy o pobranie kwestionariusza osobowego i przesłanie go na adres mailowy szkoły ([email protected]). Dodatkowa informacja udzielana jest poprzez rozmowę telefoniczną z sekretariatem szkoły (tel: +48 32 335 30 64) w godzinach pracy sekretariatu przeznaczonych do omawiania tego zakresu spraw, tj. w każdy wtorek od 10.00 do 13.00. z racji na organizację pracy sekretariatu prosimy o przestrzeganie powyższej prośby.