Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich Fundacji “Szkoła z Charakterem” im. Edith Stein.Ufam, że mur nie będzie nigdy tak wysoki, byśmy nie mogli ponad nim podać sobie ręki.

— Edith Stein

Źródła Szkoły z Charakterem

 

Jesienią roku 2003 rozpoczęła się historia Szkoły z Charakterem im. Edyty Stein. Grupa osób związanych z projektem Klasy Autorskiej postanowiła stworzyć niepubliczną szkołę odwołującą się do wartości Ewangelicznych, wybierając za patronkę świętą Kościoła Katolickiego Edith Stein – Teresa Benedykta od Krzyża. Rodzina tej niezwykłej świętej od strony taty pochodziła z gliwickiej gminy żydowskiej, a ona sama urodziła się we Wrocławiu (Breslau) w roku 1891. Tam wzrastała i rozwijała się naukowo. W roku 1911, Edyta Stein rozpoczęła studia na Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität Breslau (Uniwersytet Wrocławski). Jej profesorem był m.in. słynny William Stern, jeden z twórców psychologii osobowościowej znany również z wprowadzenia pojęcia ilorazu inteligencji. Ten duch poznania naukowego i doświadczenia metafizycznego, który kształtował Edith Stein, stał się inspiracją dla stworzenia Szkoły z Charakterem, której celem jest nie tylko dobrze uczyć, ale
i kształtować przestrzeń do rozwoju naukowego i życiowego charakteru.

 

Początkowo szkoła miała swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 23, gdzie od Sióstr Szkolnych de Notre Dame wynajmowano dawne budynki klasztorne. Tam działała przez 12 lat, do roku 2015, kiedy to po sprzedaży dawnego klasztoru przez Siostry, musiano pozyskać nową siedzibę. Fundacja „Szkoła z Charakterem”, która jest organem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein, podjęła działania w kierunku zakupu od Politechniki Śląskiej nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej 8.

 

Po intensywnych pracach remontowych w okresie wakacji roku 2015, nowy rok szkolny 2015/2016 Szkoła z Charakterem rozpoczęła w obecnej siedzibie. Nowa lokalizacja otworzyła przed szkołą pole do różnorodnych innowacyjnych działań, które sukcesywnie są do pracy szkoły dołączane. Obecnie wdrażany jest projekt Szkolnego Centrum Naukowego Przedmiotów Ścisłych, w którym szczególną uwagę zwraca się na odnawialne źródła energii oraz prawidłową gospodarkę wodną opartą na wykorzystaniu wód deszczowych.