Świetlica

Świetlica ma swój społeczny i edukacyjny wymiar. Jej podstawowym celem jest zapewnienie bardzo różnorodnych zajęć edukacyjnych dla uczniów naszej szkoły.

UWAGA! Harmonogram zajęć świetlicowych ulega cotygodniowej zmianie tak, by wszyscy uczniowie mogli proporcjonalnie skorzystać z przygotowanej oferty zajęć. Grupę świetlicową stanowi klasa, w związku z tym zerkając na plan świetlicy należy patrzeć na rubrykę klasy naszego dziecka. Aktualny plan zajęć świetlicowych można znaleźć w zakładce: ,,Rok 2022/2023’’ à Plan zajęć świetlicowych

W ramach zajęć świetlicowych każde dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach dodatkowych, które uzupełniają główny harmonogram. Zaliczamy do nich zajęcia z szermierki, ceramiki, różnorakie kółka matematyczne oraz indywidualne zajęcia z Lego.

Zasady odbioru dziecka

Przypominamy, iż uczniowie od pierwszej do szóstej klasy muszą mieć określone u wychowawcy klasy zasady i termin odbioru z zajęć szkolnych. Jeśli po lekcjach uczeń pozostaje w szkole ma on obowiązek uczestniczyć w przygotowanych zajęciach świetlicowych. Przyjmujemy, iż uczniowie od 7 klasy do maturalnej po zakończonych lekcjach wracają do domu samodzielnie. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych są odbierani wyłącznie  na przerwach, a osoby odbierające uczniów oczekują w holu na parterze szkoły. Przypominamy rodzicom, iż nie ma możliwości chodzenia po szkole. Odbiór dziecka zgłasza się u nauczyciela dyżurującego na parterze, który wywołuje dziecko z klasy lub miejsca, gdzie odbywają się zajęcia świetlicowe.

E – dziennik

Informacje na temat dziennika elektronicznego znajdziecie pod adresem:

www.szkolazcharakterem.pl/e-dziennik/

Obiady

Informujemy, że zapisy na kolejny tydzień lub miesiąc przyjmowane są zawsze w czwartek w godz. 7:30-9:30 oraz 13:30-15:30

Koszt obiadu wynosi 16 złotych, do wyboru są zestawy: podstawowe i wege. Zapisy przyjmowane są tylko raz w tygodniu z możliwością zapisu na kolejny tydzień lub miesiąc (4 tygodnie). Prosimy o przemyślany zakup. Nie ma możliwości odwołania obiadu. W przypadku nieobecności dziecka, obiad można odebrać w szkole. Płatność z góry gotówką. Poza wyznaczonymi dniami nie ma możliwości zapisu na obiady. Prosimy o uszanowanie powyższych zasad.

 


RAMOWY PLAN ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Szczegółowy plan roku możecie znaleźć tutaj <–