“Bóg każdego prowadzi jego własną drogą, jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni później i trudniej. Wszystko, co możemy uczynić, jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy. Ale to niewiele musimy zrobić sami”

– fragment listu Edith Stein do Annelisese Lichtenberg z sierpnia 1931 roku.

Suplement Kultury

www.suplementkultury.pl

Od momentu powstania Szkoły z Charakterem, ważną rolę w procesie edukacyjnym odgrywało dziedzictwo „Kultury” paryskiej redagowanej przez Jerzego Giedroycia. W pierwszych latach działalności szkoły udało się jej wychowankom spotkać w Maisons-Laffitte m.in. z Zofią Hertz, Henrykiem Giedroyciem i Wojciechem Sikorą.

Kolejną formą popularyzacji nauki w naszej szkole był cykl spotkań z tymi, którzy nas ubogacają; to właśnie z tego programu wyrasta nasza wieloletnia współpraca z m.in. Andrzejem Sewerynem, Krzysztofem Rutkowskim. Następnym krokiem było stworzenie cyklu spotkań zwanych Śniadanie z Mistrzem, a kiedy w roku 2020 pojawiła się pandemia COVID, to z wymienionych wyżej doświadczeń wyrósł projekt zwany Suplementem Kultury. Składają się nań codzienne Śniadania z Mistrzem  – 215 spotkań w mijającym roku szkolnym (https://www.spreaker.com/show/sniadanie-z-mistrzem-2020-21), podcasty takie jak: Radio z Charakterem (https://www.spreaker.com/show/audycja-szkoly-z-charakterem) oraz Esencja Kwadransa (https://www.spreaker.com/show/esencja-kwadransa).  Poza tymi cyklami, mamy sporo innych projektów, do których można zaliczyć:

Bajki i medytacje filozoficzne Łukasza Zwolińskiego


Felietony Fizyka z Charakterem Bronisława Psiuka


Felietony z Charakterem Łukasza Zwolińskiego


Rozumienie świata według Jerzego Surdykowskiego


Paryskie Pasaże Krzysztofa Rutkowskiego


Jerzy Nasierowski czyta „Zbrodnię i karę”


Jerzy Nasierowski czyta „Sindbada żeglarza”


Andrzej Seweryn czyta ks. Halika


Angielski z Charakterem


Folwark zwierzęcy czyta Łukasz Zwoliński