Informujemy że sekretariat szkolny będzie nieczynny w dniach 3-12 lipca.

Uczniów przyjętych do 1 klasy liceum prosimy o dostarczenie w dniach 13-21 lipca (w godz. 8-14) następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
  • dwa podpisane zdjęcia do legitymacji
  • zgłoszenie absolwenta ze szkoły podstawowej

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 15 czerwca 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

MIKOŁAJ C.

ROCH P.

HANNA R.

JAN S.

OSKAR W.

JAN W.

KACPER S.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie do 29 CZERWCA wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł., czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie są zwracane.

Następnie należy w dniach 27 do 29 CZERWCA podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

LISTA REZERWOWA DO LICEUM – w przypadku zwolnienia się miejsc, będziemy się kontaktować w ostatnim tygodniu sierpnia

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 30 maja 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

JULIA F.

MAŁGORZATA J.

NATAN M.

MAREK S.

MATEUSZ W.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie do 15 CZERWCA wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł., czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie są zwracane.

Następnie należy w dniach 14 do 16 CZERWCA podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30 –  w piątek od godz. 9:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 18 kwietnia 2023

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

ŁUKASZ F.

PAWEŁ K.

MONIKA K.

PIOTR K.

ZUZANNA K.

MARTA Ł.

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy w terminie do 18 maja wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 750 zł, czesne 650 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 780 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie są zwracane.

Następnie należy w dniach 19 lub 22 maja podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 –  w piątek od godz. 9:00):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

Informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie:
https://szkolazcharakterem.pl/zasady-rekrutacji/

„W istocie, zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana. Jeżeli zaś żąda się ode mnie czegoś zgoła innego i proponuje mi „mądre” tematy, bardzo mi dalekie, mogę się nimi posłużyć jedynie jako punktem wyjścia, aby w końcu dojść do mej (za Katonem) sugestii ostatecznej”. -Edith Stein

Pięć zasad Szkoły z Charakterem


  1. Bądź zawsze dobry dla innych.
  2. Przyszedłeś do szkoły, aby się uczyć.
  3. Szanuj pracę nauczycieli i wychowawców.
  4. Szukaj prawdy.
  5. Pamiętaj o Bogu.

Nabór do liceum

Od początku powstania Szkoły z Charakterem w roku 2003 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, którego charakter można określić jako liceum stwarzające warunki proporcjonalnie do umiejętności uczniów. W historii naszego liceum są absolwenci, którzy byli laureatami Olimpiad Przedmiotowych, kontynuowali naukę na studiach w kraju i zagranicą. Natomiast byli absolwenci, dla których sam egzamin maturalny lub ukończenie liceum ogólnokształcącego było poważnym wyzwaniem. Staramy się zatem być szkołą otwartą i elastyczną, dostosowującą wymagania do talentów i potencjału ucznia. W obecnym programie nauczania realizujemy rozszerzenia z podstawowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki, jest także język angielski i filozofia. Natomiast w ramach zajęć dodatkowych, kółek naukowych lub fakultetów można przygotować się do matury z innych przedmiotów. Ważnym elementem kształcenia jest powstanie w obecnym roku szkolnym – Centrum Naukowego przedmiotów ścisłych oraz strony suplementkultury.pl