Informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie:
https://szkolazcharakterem.pl/zasady-rekrutacji/

„W istocie, zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana. Jeżeli zaś żąda się ode mnie czegoś zgoła innego i proponuje mi „mądre” tematy, bardzo mi dalekie, mogę się nimi posłużyć jedynie jako punktem wyjścia, aby w końcu dojść do mej (za Katonem) sugestii ostatecznej”. -Edith Stein

Pięć zasad Szkoły z Charakterem


  1. Bądź zawsze dobry dla innych.
  2. Przyszedłeś do szkoły, aby się uczyć.
  3. Szanuj pracę nauczycieli i wychowawców.
  4. Szukaj prawdy.
  5. Pamiętaj o Bogu.

Nabór do liceum

Od początku powstania Szkoły z Charakterem w roku 2003 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, którego charakter można określić jako liceum stwarzające warunki proporcjonalnie do umiejętności uczniów. W historii naszego liceum są absolwenci, którzy byli laureatami Olimpiad Przedmiotowych, kontynuowali naukę na studiach w kraju i zagranicą. Natomiast byli absolwenci, dla których sam egzamin maturalny lub ukończenie liceum ogólnokształcącego było poważnym wyzwaniem. Staramy się zatem być szkołą otwartą i elastyczną, dostosowującą wymagania do talentów i potencjału ucznia. W obecnym programie nauczania realizujemy rozszerzenia z podstawowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki, jest także język angielski i filozofia. Natomiast w ramach zajęć dodatkowych, kółek naukowych lub fakultetów można przygotować się do matury z innych przedmiotów. Ważnym elementem kształcenia jest powstanie w obecnym roku szkolnym – Centrum Naukowego przedmiotów ścisłych oraz strony suplementkultury.pl