Zasady rekrutacji – informacje dla osób po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

Dokumenty do pobrania:

-> Kwestionariusz osobowy LO <-

-> Oświadczenie – ochrona danych osobowych <-

-> Oświadczenie – zgoda na wyjścia <-

Autoprezentacja – na spotkaniu rekrutacyjnym

Świadectwo i egzamin ósmoklasisty –  (proszę zwrócić uwagę, że pod uwagę jest brana suma punktów z egzaminów i procenty uzyskane z poszczególnych przedmiotów – będą one przeliczane na punkty. Uczeń może maksymalnie uzyskać 300 punków. Pierwszeństwo przy naborze przypada uczniom, których łączna suma z egzaminów przekracza 180 punktów).

4 lipca należy dostarczyć do sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wydruk wyników egzaminu ósmoklasisty lub pokazać wyniki na telefonie.

W przypadku słabszego wyniku egzaminu – uczniowie proszeni są o kontakt telefoniczny 1 lipca w celu umówienia się na dodatkową rozmowę.

Wszelkie opłaty proszę regulować po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych, po dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i przedstawieniu wyników egzaminu ósmoklasisty.

Osoby zakwalifikowane dostarczają w dniach 8-12 lipca oryginał kwestionariusza i oświadczeń, zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia do legitymacji, potwierdzenia przelewu oraz podpisują umowę w szkole.

W szkole obowiązują mundurki szkolne oraz obuwie zmienne

Osoby, które zaliczyły I etap rekrutacji – szkolną autoprezentację w dniu 20 czerwca 2022:  

 • MICHAŁ B.
 • PAULINA K.
 • ALEKSANDER J.
 • SZYMON O.
 • MAKSYMILIAN M.
 • ANNA W.
 • SZYMON S.

Osoby, które zaliczyły I etap rekrutacji – szkolną autoprezentację w dniu 30 maja 2022:

Kacper S.

Wojciech Ł.

Aleksandra K.

Szymon B.

Tomasz W.

Julia R.

Filip O.

Alicja P.

Michał C.

Maksymilian K.

Kacper M.

Hanna M.

Anna M.

Mateusz G.

Jan S.

„W istocie, zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana. Jeżeli zaś żąda się ode mnie czegoś zgoła innego i proponuje mi „mądre” tematy, bardzo mi dalekie, mogę się nimi posłużyć jedynie jako punktem wyjścia, aby w końcu dojść do mej (za Katonem) sugestii ostatecznej”. -Edith Stein

Pięć zasad Szkoły z Charakterem


 1. Bądź zawsze dobry dla innych.
 2. Przyszedłeś do szkoły, aby się uczyć.
 3. Szanuj pracę nauczycieli i wychowawców.
 4. Szukaj prawdy.
 5. Pamiętaj o Bogu.

Nabór do liceum

Od początku powstania Szkoły z Charakterem w roku 2003 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, którego charakter można określić jako liceum stwarzające warunki proporcjonalnie do umiejętności uczniów. W historii naszego liceum są absolwenci, którzy byli laureatami Olimpiad Przedmiotowych, kontynuowali naukę na studiach w kraju i zagranicą. Natomiast byli absolwenci, dla których sam egzamin maturalny lub ukończenie liceum ogólnokształcącego było poważnym wyzwaniem. Staramy się zatem być szkołą otwartą i elastyczną, dostosowującą wymagania do talentów i potencjału ucznia. W obecnym programie nauczania realizujemy rozszerzenia z podstawowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki, jest także język angielski i filozofia. Natomiast w ramach zajęć dodatkowych, kółek naukowych lub fakultetów można przygotować się do matury z innych przedmiotów. Ważnym elementem kształcenia jest powstanie w obecnym roku szkolnym – Centrum Naukowego przedmiotów ścisłych oraz strony suplementkultury.pl

W roku szkolnym 2022/23 tworzymy tylko 1 klasę z rozszerzeniami z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki. Następnie od drugiej klasy są zajęcia fakultatywne przygotowujące do wybranego rozszerzenia.

Termin spotkania rekrutacyjnego dla kolejnych kandydatów to 20 czerwca, godz. 18:00. Na to spotkanie prosimy zapisywać się pod numerem telefonu 32 335 30 64.