Zebranie rodziców – odwołane!

Informujemy, iż z racji na egzamin ósmoklasisty w dniu 23 maja SĄ
ODWOŁANE zebrania rodziców, które widnieją na ramowym planie roku szkolnego.

Terminy ewentualnych zebrań wychowawcy będą ustalać indywidualnie.