Zajęcia Szkolnego Centrum Nauki

W związku z czasową nieobecnością osób współprowadzących zajęcia w ramach Szkolnego Centrum Nauki informujemy o zawieszeniu zajęć. Mamy nadzieję, ze zajęcia ruszą ponownie 31 stycznia wg zaplanowanego harmonogramu.

Tydzień roboczy 31.01.br. – 04.02. br.
poniedziałek – grupa B, wtorek – grupa C, środa – grupa D, czwartek – grupa A

Tydzień roboczy 07.02. br. – 11.02.br.
poniedziałek – grupa A, wtorek – grupa B , środa – grupa C , czwartek-grupa D

Planowane godziny  zajęć w poszczególnych dniach tygodnia:

poniedziałek 8:00-9:40, wtorek 8:00-9:40, środa 8:00-9:40, czwartek 13:45 – 15:20.