Wywiadówki

Informujemy, iż między 15 a 20 września będą odbywać się wywiadówki dla poszczególnych klas na wszystkich poziomach nauczania. Z racji sanitarnych i logistycznych oraz na prośbę rodziców odbędą się one w późniejszych godzinach popołudniowych. Przypominamy, iż czas trwania wywiadówki to 30 – 40 min. Następnie sale są dezynfekowane. Wywiadówki odbędą się według poniższego harmonogramu.

15 września (środa) 18:00 klasy Ia, Ib, Ic 19:00 klasy Va, Vb, VI

16 września (czwartek) 18:00 klasy IIa, IIb, IIc 19:00 klasy VIIa, VIIb,  I LO

17 września (piątek) 18:00 klasy IIIa, IIIb, IV 19:00 klasy VIIIa, VIIIb, III LO

20 września (poniedziałek) 18:00 klasy IIa LO, IIIa LO