Wyniki spotkania rekrutacyjnego do Liceum z dnia 6 czerwca

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY Liceum Ogólnokształcącego

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 6 czerwca 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 11-28 czerwca wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 24-28 czerwca podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:00):

 1. potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń,
 3. dwa podpisane zdjęcia do legitymacji,
 4. oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej,

3) oryginał Zaświadczenia z Egzaminu Ósmoklasisty należy dostarczyć do 5 lipca 2024.

Niedopełnienie powyższych (p.1 i 2) formalności do 29 czerwca 2024 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

Zakwalifikowani kandydaci:

 1. STANISŁAW T.
 2. OLHA P.
 3. EMILIA P.
 4. VIKTORIIA K.
 5. ANNA T.
 6. MACIEJ W.
 7. MICHAŁ T.