Wyniki spotkania rekrutacyjnego do 1 SP

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 21 MARCA 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 3 do 8  kwietnia wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 8 lub 9 kwietnia podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

3) w terminie do 31 sierpnia dostarczyć 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności  (pkt 1 i 2) do 9 kwietnia do godz. 15:30  skutkuje skreśleniem z listy kandydatów, ponieważ 9 kwietnia odbywa się spotkanie z kolejnymi kandydatami.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

 1. Nina B.
 2. Przemysław B.
 3. Franciszek C.
 4. Dagna C.
 5. Tymon G.
 6. Helena G.
 7. Tomasz J.
 8. Antonina K.
 9. Hanna K.
 10. Marianna M.
 11. Kajetan M.
 12. Franciszek M.
 13. Eryk N.
 14. Aleksander S.
 15. Leon S.
 16. Maja S.
 17. Antonina S.
 18. Jan S.
 19. Maria W.
 20. Łucja Ż.