WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 9 KWIETNIA 2024

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 9 KWIETNIA 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 15 do 19 kwietnia wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 19 lub 22 kwietnia podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w piątek w godz. 9:00-15:00, w poniedziałek 7:30-15:30):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

3) w terminie do 31 sierpnia dostarczyć 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności  (pkt 1 i 2) do 22 kwietnia do godz. 15:30  skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:

1. Nataniel B.

2. Wanda C.

3. Gertruda D.

4. Patrycja G.

5. Iga H.

6. Liliana K.

7. Nina M.

8. Magdalena M.

9. Lila N.

10. Julia S.

11. Walter S.

12. Jakub U.

13. Maciej W.

14. Artur W.

15. Adam Ż.