Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Informujemy, że dnia 06.07.2023 r. w godzinach 13.30 – 15.30 odbędzie się odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów ósmoklasisty.