Wyjście do kina

W najbliższy czwartek 7 kwietnia dla klas od 7 do maturalnej, odbędzie się wyjście do kina, na realizację projektu naukowego przygotowanego przez Panią Annę Koszykowski – pracownika naukowego, związanego z naszą szkołą.

W kinie Amok przygotowana jest tylko dla uczniów naszej szkoły projekcja filmu Marzec’68 w reżyserii Krzysztofa Langa. Film ten następnie będzie omawiany na lekcjach przez Panią Annę w nawiązaniu również do obecnej sytuacji społecznej, gdzie po długim okresie przerwy, musimy nabyć umiejętność koegzystencji z odrębnymi społecznościami zamieszkującymi Polskę. W wyprawie do kina uczestniczą też uczniowie starszej grupy klasy ukraińskiej. Koszt 20zł, pieniądze na wyjście są zbierane przez skarbników w poszczególnych klasach.