Wycieczki

Przypominamy, iż w najbliższym tygodniu odbędą się dwie wycieczki. We wtorek organizowane jest wyjście na lekcję biologii do gliwickiej Palmiarni, wraz z klasą ukraińską. W ramach lekcji, przewodnik będzie oprowadzał w dwóch grupach uczniów naszej szkoły po Palmiarni, prezentując najważniejsze okazy i omawiając poszczególne biotopy. Koszt wyjścia 20zł. Natomiast w środę odbędzie się wyjazd naukowy do sztolni kopalni Luiza w Zabrzu połączony z lekcją geografii prowadzoną przez pana Marka. Wyruszamy o 8.00. Koszt obejmujący przejazd oraz bilet wynosi 95 zł. Dzieci chętne z polskich klas (od klasy 4 SP) do udziału w tych projektach proszone są o kontakt z panią Ewą Szlachtą Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzeniem wpisu jest opłata wycieczki).