Wręczenie nowych szkolnych mundurków.

Wręczanie mundurków szkolnych odbędzie się 13 października w środę.
14 października mamy dzień wolny od zajęć szkolnych, rodzice dzieci chcący skorzystać z opieki świetlicowej proszeni są o zgłoszenie tego w sekretariacie do najbliższego piątku 8 października.