Ważne! Informacja o wyjątkowo zmienionym trybie zajęć szkolnych na najbliższą środę (14.02)

W tym dniu występują dwie równoległe sytuacje:

  • o godzinie 8.00 planowane jest tradycyjne nabożeństwo pokutne (środa popielcowa) w naszej szkolnej kaplicy. Uczniowie, którzy nie chcą w nim uczestniczyć, powinni przyjść do szkoły o godzinie 8.55,
  • zgodnie z informacją od TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ze względów niezależnych od nas, firma planuje przerwę w dostawie prądu od godziny 8.30 do 14.00. Z tego powodu zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem, jednakże nie są obowiązkowe. Rodzice uczniów, którzy uważają tę sytuację za niepokojącą, mogą zdecydować o pozostawieniu dzieci w domu. Przypominamy, że wszystkie urządzenia zależne od energii elektrycznej będą nieczynne w podanych godzinach.

Dla uczniów klas 4SP – 6 SP, którzy mają zajęcia wychowania fizycznego od 5 do 8 lekcji, zaplanowano spacer rekreacyjny. Uczniowie udadzą się autobusem w okolice Łączy, gdzie będą mieć zajęcia rekreacyjne w lesie. Planowany powrót jest o godzinie 15.15. Koordynująca zajęcia WF-u, p. Liliana, będzie we wtorek (13.02) tworzyć listę uczniów uczestniczących w zajęciach sportowych.