Tydzień z Kartą Rowerową 

Tydzień z Kartą Rowerową odbędzie się w dniach 3-7 czerwca 2024. 

Aby się zgłosić należy przynieść wydrukowany, wypełniony Arkusz zaliczeń.

Zgłoszenia do dnia 3 czerwca u pana Denisa.

Zainteresowani do dnia 3 czerwca muszą mieć ukończone 10 lat. 

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (MEN-VI/28) musi być podpisany w rubryce 2 “zgoda rodziców” oraz wypełniony danymi ucznia

powyżej tabeli.

Szczegółowy harmonogram zajęć z karty rowerowej pojawi się na naszej
stronie w przyszłym tygodniu.

Powyższy Arkusz w załączeniu