Szkolny konkurs recytatorki POETRY CORNER

Ogólne zasady konkursu i regulamin

Organizatorem konkursu jest Katarzyna Matóg i Ewelina Wiśniewska

Temat przewodni: Szeroko rozumiana poezja w języku angielskim.

Cele konkursu:

 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa w języku obcym

 kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,

 trening wymowy

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań literackich ,

 promowanie talentów recytatorskich,

 wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa angielskiego,

 popularyzacja literatury angielskiej,

Warunki uczestnictwa:

Szkolny konkurs recytatorski POETRY CORNER adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły z  Charakterem.

Zasady i przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 eliminacje – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki, który deklamują przed komisją. Nauczyciele wybierają maksymalnie 4 najlepszych prezentacji utworu w każdej grupie wiekowej i kwalifikują je do etapu szkolnego. (po teksty można się również zgłosić do Pani Katarzyny Matóg lub Eweliny Wiśniewskiej – teksty są dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej)

 szkolny – uczniowie prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

Kryteria oceny recytacji:

 opanowanie pamięciowe utworu,

 trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),

 ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

Wszyscy uczniowie pierwszego etapu (eliminacje) otrzymują oceny za recytację.

Na etapie eliminacji do etapu szkolnego wybierani są uczniowie w 4 grupach wiekowych :

klasa I-III, klasa IV-VI, klasa VII-VIII, liceum.

Etap szkolny wyłania 4 laureatów po jednym na każdym poziomie wiekowym 

Przewidywane są również wyróżnienia.

Terminy

do 19 listopada 2021r. –  zgłoszenie uczestników

25 listopada 2021r. – eliminacje i ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do etapu szkolnego

luty/styczeń  2022 – etap szkolny (dokładna data będzie podana na stronie internetowej szkoły)

Nagrody

Laureaci w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego.