Szkolne indeksy z WF

Informujemy, że pierwsza część indeksów WF trafiła już do uczniów klas IV – VI. Wszystkich prosimy o podpisanie indeksów na stronie tytułowej. Osoby które były nieobecne, prosimy o odbiór swoich indeksów
u Pani Anny Koszykowski. Już jutro indeksy otrzymają indeksy klas od VII SP do klasy maturalnej.