Szkolne dyżury opiekuńcze w czasie ferii

Informujemy, iż w okresie ferii, które rozpoczynają się od najbliższego poniedziałku (16.01) i trwają do piątku (27.01) – okres 2 tygodni, szkoła organizuję dyżury opiekuńcze od 23.01 do 27.01. Pierwszy tydzień ferii jest przeznaczony na prace remontowo-porządkowe i wówczas zajęcia się nie odbywają. Rozpoczynają się od poniedziałku 23.01 zawsze o godzinie 7.30 i trwają do godziny 15.30. Zapisów na poszczególne dni prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły do końca bieżącego tygodnia (13.01). Analogicznie, jak w czasie zajęć szkolnych prosimy o przygotowanie drugiego śniadania. Każdego dnia będą odmienne zajęcia tematyczne. Wynikać one będą ze specjalizacji nauczycieli, którzy w danym dniu będą dostępni.