Środa Popielcowa

Jutro, 2 marca przypada Środa Popielcowa.
Tradycyjnie w szkole o godz. 8:00 odbędzie się Nabożeństwo Pokutne.
Analogicznie jak w każdy piątek, osoby chcące uczestniczyć w nabożeństwie
przychodzą do szkoły o godz. 8, natomiast pozostali uczniowie na godzinę
8:45. W tym dniu lekcje wg. planu odbywają się od 2 godziny lekcyjnej.
Pierwsza jest przeznaczona na wspomniane nabożeństwo.