Spacer sportowy

W środę, 7 września w ramach WF klasy IV, V, VI SP ruszają na spacer sportowy. Ze szkoły uczniowie jadą autobusem w okolice Rud Raciborskich. Tam odbywa się spacer od 12:30 do 14:30. Powrót do szkoły ok. 15:00. Na spacer należy się właściwie ubrać i zabrać turystyczny posiłek.