Śniadanie z Mistrzem (podcast) – Stanisław Obirek

W Śniadaniu z Mistrzem naszym gościem jest Stanisław Obirek, który poznał osobiście Pedro Arrupe, a dla jego wyborów życiowych była to bardzo ważna osoba. Obirek miał okazję osobiście spotkać Arrupe, co stanowiło dla niego niezwykle istotne doświadczenie, które wpłynęło na jego późniejsze wybory i decyzje życiowe.

Część pierwsza już dostępna!