Ruchome czcionki, czyli historia druku według klasy VI.

Czcionki w formie symboli graficznych stanowią ilustracje miejsc związanych z wakacjami.

 

Pamiętajcie o zadaniach domowych. Wielokrotnie mają one charakter ćwiczeń kreatywnych, które otwierają Was na nowoczesne formy nauki.