Rocznica śmierci Edith Stein

9 Sierpnia przypada 81 rocznica śmierci Edith Stein. W związku z nią trwają pracę nad szkolną stroną edukacyjną www.edithstein.pl poświęconą patronce naszej szkoły. Prace związane ze stroną mają być ukończone jesienią bieżącego roku, kiedy w okolicach urodzin Edith Stein (12 października) przypada święto naszej szkoły. Już teraz można zerkać na postępy prac naukowych związanych z naszym projektem, gdzie znajdziemy nagrania z obozu Westerbork, z którego m.in. siostry Stein oraz Anna Frank zostały deportowane do Auschwitz. Zachował się oryginalny film z 1944 roku przedstawiający jeden z transportów. Te unikalne materiały zostały wykorzystane na naszej stronie.