Przypomnienie o szkolnych konkursach

Przypominamy, że ostateczny termin składania prac w konkursie różańcowym oraz w konkursie o Edycie Stein upływa w piątek, 3 listopada. Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 listopada (środa) w szkolnej kaplicy.