Pomoc dla uczniów z Ukrainy

Pomoc dla uczniów z Ukrainy

Fundacja: „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein, w chwili obecnej opiekuje się 20 uczniami z Ukrainy. Część z nich może u nas zostanie, część wyjedzie dalej, pojawią się następni. Oprócz zajęć lekcyjnych organizujemy dla nich pomoc materialną, psychologiczno – pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne i sportowe.
Osoby pragnące wspomóc naszą szkołę w organizacji edukacji dla tychże uczniów prosimy o wpłacenie darowizny na poniższe konto Fundacji: „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein.

UWAGA: TO INNE KONTO NIŻ DO WPŁATY CZESNEGO

Nr konta: 44 1020 2401 0000 0502 0404 8401.

W tytule przelewu proszę napisać: „Darowizna na oświatowe cele statutowe dla uczniów z Ukrainy”.