Piątkowy WF

  • Tenis – liczba miejsc – 6 (Warunek uczestnictwa w ubiegłotygodniowym WF) zapisy u Dyrektora. Zajęcia odbywają się na hali przy ul. Kozielskiej. Wyjazd na halę odbędzie się o godzinie 11.50. Zbiórka przed szkołą.

  • Basen dla chętnych – zajęcia w szkole