Piątkowy WF – lodowisko

W najbliższy piątek w ramach zajęć z WF-u, klas od 7SP do 3LO organizowane jest wyjście na lodowisko (bezpłatne). Uczniowie muszą posiadać kask oraz łyżwy. Jeżeli chcą jeździć bez kasku, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na jazdę bez kasku. Uczniowie, którzy nie posiadają łyżew, mogą je odpłatnie wypożyczyć (potrzebny do tego jest dowolny dokument tożsamości). Uczniowie na zajęcia wyjeżdżają autobusem, a ślizgawka rozpoczyna się o godzinie 12.30 do 13.30 i po niej uczestnicy zajęć na lodowisku są zwolnieni z następnych lekcji odbywających się na hali. O wyjściach na lodowisko będą Państwo zawsze informowani.