Organizacja pracy szkoły w okresie ferii zimowych

W pierwszym tygodniu ferii (14.02 – 18.02) szkoła nie organizuje dyżurów edukacyjnych ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Natomiast w drugim tygodniu ferii (21.02 – 25.02) odbywają się jednodniowe dyżury edukacyjne od 7:30 do 15:30. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach w danym dniu mogą zapisać się w sekretariacie szkoły. Opłata rezerwacyjna wynosi 10zł/ dzień i jest potwierdzeniem udziału w zajęciach.