Laboratoria przyszłości

Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Celem programu jest wspomaganie u uczniów umiejętności kreatywnego myślenia oraz rozwój zdolności technicznych. Szkoła uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 109800 zł, które zostało przeznaczone na

zakup:

drukarki 3D Original Prusa i3 MK3S+ z oprzyrządowaniem pomocniczym i materiałami

eksploatacyjnymi;

– wirtualnego laboratorium Empiriusz;

– biblioteki modeli CORINTH 3D;

– aparatu Canon EOS R6 Body z obiektywem zmiennoogniskowym;

– zestawu mikrofonów RODE i mikroportu bezprzewodowego BOYA;

– zestawów do nauki elektroniki Mistrz Arduino;

– robotów edukacyjnych (JD Humanoid, Codey Rocky, Makeblock-mBot2);

– hafciarki cyfrowej Brother M240ED + PED PLUS 2;

– osprzęt pomocniczy (stacje lutownicze, laminator, prezentery, green screen, stół bezcieniowy,

lampa).

Od bieżącego roku szkolnego urządzenia te będą wykorzystywane podczas zajęć informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kół zainteresowań. Pozwoli to w szczególności na podniesienie u uczniów umiejętności i wiedzy związanych z programowaniem urządzeń, drukiem 3d,

fotografią i korzystaniem z urządzeń i programów audiowizualnych.

Więcej informacji o programie Laboratoria Przyszłości znajduje się na stronie

https://www.gov.pl/web/laboratoria