“Kręcimy kilometry dla gliwickiego hospicjum Wyprawa Gliwice – Białystok”

Nasze uczennice zapraszają do wzięcia udziału w akcji “Kręcimy kilometry dla gliwickiego hospicjum Wyprawa Gliwice – Białystok”.

Link do śledzenia wydarzenia:
https://www.facebook.com/people/Kr%C4%99cimy-kilometry-dla-gliwickiego-hospicjum-Wyprawa-Gliwice-Bia%C5%82ystok/100082873495483/?paipv=0&eav=AfbKUw62hzD75YzlddNetQCLoq3pMAajFVxxGJGnsrby5nu1xEDDUCr4FQe5m_8I4-w&_rdr