Konsultacje dla rodziców

W najbliższy poniedziałek w godz. 17:00 – 17:40 zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, odbywają się konsultacje z nauczycielami. Ze względu na sytuację pandemiczną, prosimy o ile to możliwe o przeprowadzenie konsultacji telefonicznie – w szkole może przebywać maksymalnie 20 rodziców, w przypadku chęci spotkania się z nauczycielem w budynku szkoły, prosimy o umówienie się wcześniej telefonicznie.