Konkurs “Poznaj Św. Edytę Stein”

Dla wszystkich uczniów naszej szkoły organizujemy konkurs – przygotowanie prezentacji dotyczącej lat młodzieńczych Edyty Stein związanych z Gliwicami, Lublińcem, Wrocławiem i Getyngą. Inspiracją do przygotowania prezentacji może być książka autorki Ewy Skarżyńskiej “Ta mądra Edyta” Wydawnictwa Diecezjalnego Sandomierz.

Zachęcamy do przygotowania prezentacji (min. 15 slajdów) i oddania jej jeszcze przed feriami tzn. do 25 stycznia 2024 r. Chętni uczniowie mogą przygotować wersję w j. polskim i j. niemieckim.


Konsultacje w każdy czwartek od 14.00 do 15.30 u p. Jurka z j. niemieckiego.