Konkurs “FOX”

Uwaga Uczniowie!
Konkurs Fox będzie miał miejsce 26 kwietnia 2022 roku w naszej Szkole.Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych: 

a. kategoria KITTENS dla klas 3 i 4 SP, 

b. kategoria BUNNIES dla klas 5 i 6 SP, 

c. kategoria DUCKS dla klas 7 i 8 SP, 

d. kategoria LIONS dla klas 1 i 2 IV-letnich LO 

e. kategoria EAGLES dla klas 3 IV-letnich LO oraz klas 3 III-letnich LO
 

Konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut, rozpoczynającego się między godziną 8.00 a 8.30.   Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Dla kategorii Kittens jest po 5 pytań o każdym stopniu trudności, a dla pozostałych kategorii po 10 pytań o każdym stopniu trudności.    

Zasady punktacji są następujące: 

a. za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części – po 4 punkty, a z III części – po 5 punktów, 

b. za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania

c. w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.  

„Na starcie” uczeń startujący w kategorii Kittens otrzymuje 15, a w pozostałych kategoriach – 30 punktów dodatkowych. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.    

Uczestnik rozwiązuje test i zaznacza odpowiedzi na specjalnej karcie. Kartę należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości. Prawidłowe wypełnienie przez uczestnika karty odpowiedzi jest elementem konkursu.
  Status osiągniętych przez uczestników konkursu wyników jest następujący: laureat równy jest I miejscu,

wynik bdb – II miejscu,

a wynik db – III miejscu.   
 

Wpisowe za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.  
Pieniądze proszę wpłacać na konto: Edwina Hryszko 39 1020 4753 0000 0802 0057 0861 PKO Bank Polski.

W tytule wpłaty KONIECZNIE imię i nazwisko ucznia oraz klasa – Konkurs FOX. 

Zgłoszenie Ucznia do Konkursu równa się wpłacie wpisowego.

Wpłat można dokonywać do 15 marca 2022. Materiały do przygotowania się do Konkursu można znaleźć pod linkiem: https://www.fox.bielsko.pl/materialy/index , tam też można sobie indywidualnie zamówić lekturkę.
Regulamin Konkursu: https://www.fox.bielsko.pl/pliki/fox-regulamin,151.pdf?view=1