Konkurs Fox – j. angielski

FOX 2024” odbędzie się 5 marca 2024 r. (rozpoczęcie konkursu 8.00)

Zgłoszenia dokonujemy wpłacając 13 PLN na konto: Edwina Hryszko 

39 1020 4753 0000 0802 0057 0861 Bank PKO, w terminie do 12 lutego. W tytule wpłaty należy koniecznie zawrzeć imię i nazwisko, klasę ucznia oraz dopisek: “Fox”.  Wpłata do w/w dnia równa się zapisaniu ucznia do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs odbywa się w 5 kategoriach:

KATEGORIE KONKURSOWE

 

  • kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
  • kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
  • kategoria DUCKS dla klas VII i VIII szkół podstawowych,
  • kategoria LIONS dla klas I i II liceów ogólnokształcących i techników, dla klas I, II i III szkół branżowych I stopnia,
  • kategoria EAGLES dla klas III i IV liceów ogólnokształcących, klas III, IV i V techników, dla klas I i II szkół branżowych II stopnia

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2024:

  • Kittens: „The Emperor’s Nightingale”
  • Bunnies: „From the Earth to the Moon”
  • Ducks: „The Canterville Ghost”
  • Lions: „Frankenstein”
  • Eagles: „The Picture of Dorian Gray”

Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty “spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Wszystkie książki wydawnictwa MM Publications Polska Sp. z o. o. należy zamawiać bezpośrednio w Wydawnictwie. 


Pisemne zamówienia należy przesyłać na adres e-mail [email protected].