Konkurs Fox

28 marca 2023 r. (godz.8:00, 75 min.) w naszej Szkole odbędzie się  Konkurs Fox.

Zgłoszenia dokonujemy wpłacając 12 PLN na konto: Edwina Hryszko 

39 1020 4753 0000 0802 0057 0861 Bank PKO, w terminie do 9 lutego.

W tytule wpłaty należy koniecznie zawrzeć imię i nazwisko, klasę ucznia oraz dopisek “Fox”.  Wpłata do w/w dnia równa się zapisaniu ucznia do wzięcia udziału w Konkursie.

Konkurs odbywa się w 5 kategoriach: 

Kittens-klasy 3 i 4 SP – lekturka Mowgli

Bunnies-klasy 5 i 6 SP- lekturka Sinbad and the Sailor

Ducks-klasy 7 i 8 SP – lekturka The Last of the Mohicans

Lions – klasy 1 i 2 LO- lekturka Great Expectations

Eagles – klasy 3 i 4 LO – lekturka The Grapes of Wrath

Każdy Uczeń biorący udział w Konkursie musi przynieść do Sekretariatu wypełnioną Zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców. Zgody będą wręczone Uczniom w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem: https://www.fox.bielsko.pl/materialy/index