Konkurs dla uczestników wyjazdu do Warszawy

Zachęcamy uczestników wtorkowego wyjazdu naukowego do Warszawy, do wzięcia udziału w konkursie o Fryderyku Szopenie i Marii Skłodowskiej Curie, ukazującym związek tych osób z Warszawą i Paryżem. Prace w formie prezentacji multimedialnej wysyłamy do Pana Marka na adres [email protected] do środy 22 czerwca. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ostatnim dniu Roku Szkolnego.