Karta rowerowa – harmonogram

3 czerwca – po 3 lekcji na 3 przerwie w ogrodzie zimowym (nowa jadalnia), odbędzie się spotkanie wszystkich uczniów przystępujących do karty rowerowej. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest oddanie wypełnionej deklaracji p. Denisowi. W czasie spotkania uczniowie notują najważniejsze informacje.

Poniżej dostępne są przykładowe testy na kartę rowerową z ubiegłych lat:

https://kartarowerowa.net.pl

4 czerwca – w szkolnym miasteczku ruchu drogowego nasi uczniowie mają zajęcia praktyczne na 3 lekcji. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przygotowanego według przepisów roweru (sprawne hamulce, oświetlenie, dzwonek, wielkość roweru dopasowana do prowadzącego). Uczeń natomiast musi posiadać kask i kamizelkę odblaskową.

Po zajęciach praktycznych odbędzie się lekcja z pierwszej pomocy na 6 godzinie lekcyjnej (ogród zimowy). Uczniowie muszą posiadać ze sobą małą rowerową apteczkę dotyczącą pierwszej pomocy.

5 czerwca – w ramach 1 godziny WF-u (5 lekcja) odbędą się wykłady z zasad ruchu drogowego oraz wspólne rozwiązywanie przykładowych testów. Na 6 i 7 godzinie lekcyjne (w czasie zajęć z WF-u), odbędzie się wycieczka rowerowa przygotowująca do egzaminu praktycznego.

UWAGA! Wycieczka rowerowa, ze względu na dzisiejszą wizytę policjantów odbędzie się w dniu jutrzejszym w godz. 10-12

6 czerwca – na 2 i 3 godzinie lekcyjnej odbędą się w małych grupach zajęcia z jazdy na rowerze po szkolnym miasteczku ruchu drogowego, przygotowujące do egzaminu praktycznego.

7 czerwca – na 3 godzinie lekcyjnej, odbędzie się pierwszy termin egzaminu teoretycznego na kartę rowerową. 2 termin (poprawkowy), będzie miał miejsce w poniedziałek 10 czerwca na 2 godzinie lekcyjnej.

Wszystkie osoby, które zdadzą część teoretyczna we wtorek na 2 i 3 godzinie lekcyjnej w szkolnym miasteczku rowerowym będą miały egzamin praktyczny (1 termin). Dla uczniów, którzy nie zdadzą 2 termin będzie miał miejsce w środę na 2 godzinie lekcyjnej.

12 czerwca – dla uczniów, którzy uzyskają kartę rowerową, przewidziana jest wycieczka rowerowa w ramach lekcji WF-u. Szczegóły zostaną podane po egzaminach.

Zasady uzyskania karty rowerowej dostępne są pod adresem:
https://ksp.policja.gov.pl/wrd/o-nas/profilaktyka/sekcja-profilaktyki-spo/63457,ZASADY-UZYSKANIA-KARTY-ROWEROWEJ.html