Informacje dotyczące organizacji najbliższych dni w Szkole z Charakterem

Przypominamy, że dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W tym dniu sekretariat, również będzie nieczynny.

Od 4 maja – rozpoczynają się egzaminy maturalne. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, trzy pierwsze dni (4.05, 5.05 6.05) pozostają dniami wolnymi dla uczniów z klas licealnych. Dla klas siódmych i ósmych w tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńczo-edukacyjne.

4 maja – uczniowie naszej szkoły (od klasy 1-6 oraz uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych z klas 7-8) o godzinie 8.30 wyjeżdżają na piknik majowy (prosimy ze sobą zabrać odpowiedni strój oraz drugie śniadanie). Powrót planowany jest na godz. 12.30. Następne lekcje i świetlice w klasach 1-6 odbywają się według planu. Uczniowie z klas 7-8 po powrocie udają się do domu.

5 maja – uczniowie naszej szkoły (od klasy 1-6 oraz uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych z klas 7-8) o godzinie 8.30 wychodzą do kina AMOK na projekcję niezwykłego filmu przyrodniczego pod tytułem “Duch Śniegów”. Opłata za bilet wynosi 15zł, którą przekazujemy opiekunowi klasy podczas wyjścia. Powrót planowany jest na godz. 12.30 i zajęcia odbywają się według planu dla klas 1-6. Uczniowie klas 7-8 udają się do domu.

6 maja – o godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta, po której rozpoczynają się egzaminy maturalne. Poszczególne klasy wychodzą na spacer po Gliwicach, z którego wracają o godz. 12.00. W tym dniu uczniowie klas 8 wyjeżdżają do teatru, a klasy 7 biorą udział w spacerze edukacyjnym, po którym udają się do domu.

Od poniedziałku 9 maja zajęcia odbywają się według planu. Prosimy o zachowanie w szkole spokoju i ciszy do zakończenia egzaminów – ostatni odbędzie się we wtorek 17 maja.