Informacje dotyczące dostępu do platformy nauczania zdalnego MS Teams

Szanowni Państwo.

Przypominamy informację związane z dostępem do platformy MS Teams, służącej do nauczania zdalnego w naszej szkole.

Każdy z uczniów dysponuje kontem na platformie MS Teams. Aby uzyskać do niej dostęp, prosimy o sprawdzenie w dzienniku elektronicznym zakładki “Dostęp Office365”:

Jest tam dostępny login do platformy:

Aby zalogować się na platformę MS Teams, należy pobrać program ze strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in

Lub zalogować się, korzystając z wersji przeglądarkowej.

Można również pobrać program na urządzenia z systemem Android / iPhone

Pierwsze hasło logowania to: Student.123

Pierwsze hasło dotyczy osób, które nie logowały się jeszcze na platformę Teams i nie posiadają hasła wygenerowanego przez administratora.

Po wpisaniu pierwszego hasła, należy ustawić właściwe:

Zajęcia lekcyjne, zaplanowane przez nauczycieli przedmiotowych, będą dostępne w zakładce “Kalendarz”: