Informacje dla rodziców uczniów klasy 1B

Szanowni Państwo.

W związku z objęciem kwarantanną wszystkich uczniów klasy 1B informujemy, że zajęcia lekcyjne będą miały charakter zdalny. Każdy z uczniów dysponuje kontem na platformie MS Teams. Aby uzyskać do niej dostęp, prosimy o sprawdzenie w dzienniku elektronicznym zakładki „Dostęp Office365”:

Jest tam dostępny login do platformy:

Aby zalogować się na platformę MS Teams, należy pobrać program ze strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in

Lub zalogować się, korzystając z wersji przeglądarkowej.

Można również pobrać program na urządzenia z systemem Android / iPhone

Pierwsze hasło logowania to: Student.123

Po wpisaniu pierwszego hasła, należy ustawić właściwe:

Zajęcia lekcyjne, zaplanowane przez nauczycieli przedmiotowych, będą dostępne w zakładce „Kalendarz”:

Już dzisiaj, o godzinie 11 zapraszamy na testowe zajęcia organizacyjne, celem sprawdzenia czy wszystko działa jak powinno.