Informacja o ubezpieczeniu NNW

Tegoroczna polisa ubezpieczeniowa NNW dla uczniów jest zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Vienna Insurance Group. Suma ubezpieczenia wynosi 25 000 zł. Kwota za 1% procent uszczerbku na zdrowiu to 275zł. Numer polisy: seria EDU-A/P numer 101885.
Do ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie poprzez wpłacenie składki ubezpieczeniowej w wysokości 53 zł bezpośrednio na konto Towarzystwa Ubezpieczeniowego Vienna Insurance Group w terminie do 30 września 2022r.

Nr konta do wpłaty składki na ubezpieczenie: 17 1140 2004 0000 3002 8053 4048

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.