Informacja o przebiegu zajęć szkolnych w dniach 4 i 5 maja (czwartek, piątek).


W naszej szkole w czwartek i w piątek zajęcia odbywają się wg. planu. Z racji na trwające w te dni egzaminy maturalne
w czwartek w czasie trwania pierwszej lekcji wszystkie klasy od 1 SP do 2 LO wychodzą na szkolną wycieczkę do kina,
powrót ok. godziny 12 i następne lekcje oraz zajęcia świetlicowe odbywają się wg. planu. W piątek o godz. 8
jest Msza Święta i po jej zakończeniu ok. 8:30 wyruszamy do kina, z którego powracamy o godz. 12:30. Zajęcia
WF dla klas VII – III LO odbywają się w tym dniu na terenie szkolnych obiektów sportowych (nie jedziemy na Politechnikę)
w tym dniu nie ma też zajęć z tenisa na hali przy ul Kozielskiej, natomiast jeśli pogoda pozwoli
zorganizowana również będzie w ramach WF wycieczka rowerowa. Szczegóły zostaną podane w czwartek.
Bardzo prosimy w piątek aby uczniowie, którzy nie uczestniczą w Mszy Świętej nie spóźnili się na wyjście do kina ze względu na harmonogram dnia maturalnego.
W okresie trwania matur a następnie egzaminów ósmoklasisty prosimy o zachowanie w szkole ciszy i nie korzystanie z
pomieszczeń na trzecim piętrze. Wyjście do kina nie wiąże się z żadnymi płatnościami. Uczniowie zwolnieni z zajęć szkolnych przez rodziców w tych dniach proszeni są o przesłanie informacji do wychowawców.