Godziny pracy sekretariatu

Informujemy że sekretariat szkolny będzie nieczynny w dniach 3-12 lipca.

Uczniów przyjętych do 1 klasy liceum prosimy o dostarczenie w dniach 13-21 lipca (w godz. 8-14) następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
  • dwa podpisane zdjęcia do legitymacji
  • zgłoszenie absolwenta ze szkoły podstawowej