Geopiknik na “Żylecie” – ostatnie miejsca

Do środy do godziny 9.00 jest jeszcze możliwość zapisania się na wydarzenie GEOPIKNIK “Na Żylecie”.

Planowany wyjazd jest w piątek po godzinie 8.00, a powrót ok. godziny 19.00. Wpisowe 10 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

19 kwietnia w czasie trwania lekcji i po lekcjach uczniowie naszej szkoły (od 5 SP do 2 LO) wraz z dr Bronisławem Psiukiem i dr hab. Markiem Rumanem mogą wziąć udział w Geopikniku (plakat i agenda poniżej).
Zainteresowani zapisują się u wspomnianych wyżej nauczycieli. Potwierdzeniem chęci udziału jest symboliczna wpłata 10zł za przejazd na trasie Szkoła-Sosnowiec-Szkoła. Uczniowie przygotowują
jednominutowy film z przebiegu zajęć naukowych, nagrodą wówczas są oceny celujące z fizyki i geografii a dla autorów najlepszych filmów przewidziana jest dodatkowa nagroda w postaci
późnowiosennego wyjazdu do planetarium. Jeśli masz umysł szeroko otwarty zapraszamy Cię na Geopiknik organizowany przez Uniwersytet Śląski. Maksymalna liczba uczestników to 18 os.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatą przejazdową. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe.

-> Agenda wydarzenia <-