Fundacja Szkoła z Charakterem w programie badań promieniowania kosmicznego CERDO oraz “Śniadanie z Mistrzem on-line”

We wtorek 10.10.2023 nastąpi oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego projektu badań promieniowania kosmicznego CREDO w Szkole z Charakterem. Z tej okazji o godz. 11.45 zainteresowani uczniowie będą mieli spotkanie on-line z pomysłodawcą i koordynatorem projektu dr hab. Piotrem Homolą profesorem Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Uwaga! Obowiązują zasady jak w przypadku Śniadania z Mistrzem, czyli zapisy zainteresowanych osób. W poniedziałek zapisy przyjmuje Pan Denis Stanek (sala informatyczna) a we wtorek do godziny 9.45 Pan Bronisław Psiuk  (Szkolne Centrum Nauki).

Przy zapisie uczeń deklaruje czy jest zainteresowany czynnym i regularnym udziałem w projekcie CREDO. W przypadku większej ilości chętnych o udziale w spotkaniu decyduje:

a) zainteresowanie projektem,

b) kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane spoza szkoły (zarówno młodzież jak i dorośli) mogą wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie podczas Kociołka Naukowego o godz, 17. Dodać można, że wstępną deklarację udziału złożyli już niektórzy absolwenci. 


Przewiduje się prace w projekcie w następujących obszarach:

a) zbieranie informacji o zmianach natężenia promieniowania kosmicznego w naszym otoczeniu (zliczanie cząstek na urządzeniach mobilnych dzięki zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji), 

b) popularyzacja wiedzy związanej z zagadnieniami poruszanymi w projekcie,

c) budowa detektorów promieniowania kosmicznego,

d) analiza wyników uzyskiwanych w projekcie CREDO.

Uczniowie z klas 1-6 będą mieli swoje spotkania w ramach świetlicy wg ustalonego harmonogramu.

Uczniowie z klas 7, 8 i licealnych oraz osoby spoza szkoły (a także szczególnie zainteresowani uczniowie młodsi) spotykać się będą we wtorki o godz. 16.30.

Projekt CREDO, do którego formalnie Fundacja przystąpiła w pierwszym kwartale br., dąży m.in. do tego by jak najwięcej osób, dzięki odpowiedniej aplikacji, czasowo zamieniało urządzenia przenośne w detektory promieniowania kosmicznego.  Analiza zmian czasowych i ewentualnych  korelacji promieniowania kosmicznego, w szczególności tzw. wielkich pęków atmosferycznych (nadlatująca z kosmosu cząstka o dużej energii wzbudza w atmosferze kaskadę w postaci cząstek wtórnych i promieniowania gamma) może być przełomowa dla pojęć ściśle związanych z fizyką np. czasoprzestrzeń, ciemna materia, jak również istotnych spraw przyziemnych np. przewidywanie trzęsień ziemi. Więcej o projekcie na stronie https://credo.science/

W ramach działalności CREDO w Szkole z Charakterem stworzymy zespół, którego członkowie będą zliczać cząstki promieniowania kosmicznego na urządzeniach mobilnych i przystąpimy do “Ligi łowców cząstek”. Będziemy popularyzować projekt oraz tematykę naukową z nim związaną. Podejmiemy próby zbudowania własnych detektorów promieniowania kosmicznego. Z rozmów z koordynatorem projektu (prof. Homola) wynika, że potrzeba rąk do analizy wyników projektu, dlatego też włączymy się w tę działalność.

Wielość zadań i różny stopień ich skomplikowania powoduje, ze każdy zainteresowany może znaleźć swoje miejsce w projekcie CREDO. 

Chcemy stworzyć zespół złożony z uczniów, absolwentów i innych zainteresowanych osób. Miernikiem powodzenia przedsięwzięcia będzie m.in. liczba autentycznie zaangażowanych osób w projekcie, ilość zainstalowanych i działających aplikacji detekcji cząstek na urządzeniach mobilnych, wykonane analizy. Dodatkowym sukcesem byłyby publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych ze współautorstwem naukowców-amatorów.

Prace zespołów Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein w Gliwicach będą kierowały osoby doświadczone w działalności badawczo-naukowej: dr Bronisław Psiuk – Koordynator Projektu CREDO w Szkole z Charakterem oraz dr inż. Michał Kozielski –  informatyk, adiunkt na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (gość Kociołka Naukowego we wtorek 10.10.br.).